EN Karadeniz'in Popüler Trekking Noktaları (İnstagram Turu)

🥇Editor's Choice
Experience
Tour
Turkey, Fırtına Vadisi, Çamlıhemşin, Rize
Activity Duration: 3 Days
Cancel up to: Until 15 days

襤nstagram Turu olarak bilinir.

360 derece manzaras覺yla Huser Yaylas覺, Manzaras覺 ile nefes kesen Gito, Sal & Pokut Yaylalar覺,Sal覺ncak furyas覺n覺n balang覺癟 noktalar覺 Gito & Huser

M羹kemmel peyzaj覺yla e癟eva 癟ay bah癟eleri,Huser veya Gito Yaylas覺'nda g羹nbat覺m覺,Karadeniz'in en y羹ksek debili elalesi Palovit,D羹nyan覺n en b羹y羹k 2. imir orman覺

Parkur Zorluk Seviyesi: Kolay, Yayla ve orman i癟i

ocuk 襤ndirimi:Aile ba覺na 1 癟ocuk %20 indirimlidir. Rezervasyon aamas覺nda opsiyonlar b繹l羹m羹nden 癟ocuk eklemesi yapabilirsiniz

15 G羹neKadar cretsiz 襤ptal Hakk覺


PROGRAM

1. G羹n TRABZON, EEVA, SAL & POKUT YAYLALARI

Trabzon Havaliman覺nda saat 09:00da rehberinizle bulutuktan sonra arac覺m覺zla F覺rt覺na Vadisine doru yola 癟覺k覺yoruz. Yakla覺k 1 saatlik sahil yolu yolculuundan sonra ayeliye var覺yoruz ve y繹n羹m羹z羹 yukar覺ya 癟evirip 20 dakikal覺k yolculukla e癟eva K繹y羹ne var覺yoruz. Buras覺 sosyal medyada ve reklamlarda bol bol g繹rd羹羹n羹z m羹kemmel peyzaj覺 ile harika fotoraflar yakalayaca覺n覺z 癟ay bah癟esinin olduu yer. Bah癟eyi gezip fotoraflad覺ktan sonra ayelide mehur Lale Lokantas覺'nda 繹le yemeklerimizi (kuru fasulye, kavurma ve s羹tla癟 繹nerilir) alaca覺z. Sonras覺nda F覺rt覺na Vadisine doru yolumuza devam ediyoruz.

40 dakikal覺k yolculuun ard覺ndan in癟iva K繹y羹ne varaca覺z. Buradan hava durumu ve koullara g繹re uygun ara癟la 癟覺kaca覺m覺z Pokut ve Sal Yaylalar覺, 2000 metre y羹kseklikte, defalarca dergilere konu olmu, instagramda en 癟ok payla覺m覺 yap覺lan muhteem g羹zellikte iki yayla. Tepe 羹st羹ne kurulu bu yaylalardaki t羹m evler tamamen ahap. Bakirliini korumu yaylalar vahi bir ormanla 癟evrili. Manzara ise doyulmaz. Bir yandan deniz, bir yandan Ka癟kar, bulut denizi ve bulutlardan ba覺n覺 癟覺karm覺 da adac覺klar覺. Etraf覺 balta girmemi bir doal yal覺 orman ile 癟evrili olan Pokut'a doyamayacaks覺n覺z. Pokut, b繹lgedeki en korunmu yaylalardan biridir. arp覺k yap覺lamaya izin verilmez hatta elektrik kablolar覺 bile yer alt覺ndad覺r. nce yaylan覺n 羹zerindeki d羹zl羹e gidiyoruz. Buradan Ka癟kar Dalar覺'n覺 g繹rebilirsiniz. Sonras覺nda Pokut Yaylas覺'na orman i癟i rahat bir y羹r羹y羹 yapaca覺z. Bu y羹r羹y羹 s覺ras覺nda yaylay覺 yukar覺dan da g繹rebileceiz.

Sal yaylas覺 ise Pokut'a komu bir yayla. n羹ndeki geni 癟imenlik alan ve arkas覺nda dizili yayla evleri farkl覺 bir g羹zellik sunuyor. 襤ki yayla aras覺nda yapaca覺m覺z yar覺m saatlik d羹z orman i癟i y羹r羹y羹 g羹ne ayr覺 bir g羹zellik katacak. Hele Sal'覺n 羹st羹ndeki bankta oturmak etraf覺 seyredip, temiz havay覺 cierlere 癟ekmek anlat覺lmaz yaan覺r denen eylerden. Buralar覺 seveceksiniz :)

Yayla ziyaretlerinden sonra otelimize yerlemek 羹zere vadiden aa覺ya iniyoruz. Akam yemei otelde.

Konaklama Tipi: Da / Yayla Oteli

2. G羹n G襤TO & BADARA YAYLALARI, HUSER YAYLASI GN BATIMI

Bug羹n b繹lgenin 繹zg羹nl羹羹n羹 korumu yaylalar覺ndan birine gidecek, zirvesine y羹r羹y羹 yapacak, Badara Mezras覺n覺 ziyaret edip ard覺ndan Huser Yaylas覺'nda g羹nei bat覺raca覺z.
Arac覺m覺zla otelden ayr覺ld覺ktan sonra yakla覺k 1 saatlik yolculukla 2050 metre y羹kseklikteki Gito Yaylas覺'na var覺yoruz. Karadenizdeki sal覺ncak furyas覺n覺n balad覺覺 yer buras覺. Buradaki sal覺ncak ilk olma 繹zelliinde. F覺rt覺na Vadisi'ne hakim bir konumda olan yaylada; Pokut Yaylas覺, at K繹y羹, Badara Mezras覺, Alt覺parmak Dalar覺 ve hatta hava berraksa G羹rcistan Dalar覺 manzaram覺z覺 oluturacak. Arac覺m覺zla yaylan覺n giriinde indikten sonra yaylan覺n en 羹st羹ndeki eve kadar 20 dakikal覺k bir y羹r羹y羹 yap覺yoruz. Daha sonra yaylan覺n 羹st羹nde g繹receiniz tepeye y羹r羹y羹 yapaca覺z. Bu y羹r羹y羹羹 herkes rahatl覺kla yapabilir. Yakla覺k yar覺m saat sonra tepeye varm覺 olaca覺z. Burada manzara inan覺lmaz. 360 derecelik bir panaromaya sahip denizi de g繹ren bir nokta. Daha sonra aa覺ya ineceiz ve 繹le yemeimizi bir yayla evinde y繹resel olarak alaca覺z.

le yemeinin ard覺ndan aa覺ya ini bal覺yor. 襤ni yolundan biraz saparak y羹kselen trende kat覺lan Badara Yaylas覺'na uruyoruz. Buras覺 1800 metre y羹kseklikte k羹癟羹k bir yayla. Fakat 繹n羹ndeki geni alan覺n ortas覺nda yer alan k羹癟羹k g繹leti ile g羹zel fotoraf veriyor. Burada yakla覺k yar覺m saat kald覺ktan sonra aml覺hemine kadar d繹n羹p buradan Ayder Yaylas覺 yoluna sapaca覺z. Ayder Yaylas覺nda istenirse k覺sa bir fotoraf molas覺 verip g羹nei bat覺rmak 羹zere Avusor Yaylas覺 yolu 羹zerinden Huser Yaylas覺'na 癟覺kaca覺z.

2320 metre y羹kseklikteki yayla denizi ve her yeri g繹ren konumu ile 繹n plana 癟覺k覺yor. Bir de sosyal medyada bol bol g繹rd羹羹n羹z bulutlara deen sal覺ncak burada. Yayla civar覺nda biraz y羹r羹y羹p sal覺ncakta fotoraf覺m覺z覺 癟ektirdikten sonra g羹n bat覺m覺n覺 bekleyeceiz. Eer bulut denizi de olursa bu hayatta g繹rd羹羹n羹z en g羹zel manzaralardan biri ile kar覺laacaks覺n覺z. Fotoraf 癟ekebilirsiniz veya sadece seyredebilirsiniz.

Bu youn g羹n羹n ard覺ndan otelimize d繹neceiz. Akam yemei ge癟 olacak bilginize...

Konaklama Tipi: Da / Yayla Oteli

3. G羹n FIRTINA VAD襤S襤, 襤M襤RL襤K, PALOV襤T ELALES襤, Z襤L KALE, 襤N襤VA KPRS, DN儭

Bug羹n d繹n羹 g羹n羹n羹z, en g羹zel yaylalar覺 gezdik imdi s覺ra F覺rt覺na Vadisi i癟inde yer alan dier doal ve tarihi g羹zellikleri g繹rmekte ve biraz heyecan i癟in macera park覺na uramakta.

nce imirlik denen b繹lgeye gidiyoruz. D羹nyan覺n en b羹y羹k 2.imir orman覺n覺n burada olduunu eminiz pek 癟ounuz bilmiyor. imir orman覺, ge癟tiimiz y覺llarda b繹lgede aa癟lara dadanan bir hastal覺k y羹z羹nden kurudular. Her ne kadar aa癟lar覺 yeil g繹rmek istesek de kuruyan aa癟lar farkl覺 bir g羹zellik sunuyorlar bize. Orman覺n yan覺ndan akan dere de ayr覺 g羹zel. Burada verilen fotoraf molas覺n覺n ard覺ndan Palovit elalesi'ne gidiyoruz.

Palovit elalesi b繹lgenin en y羹ksek debili elalesi ve 15 metre y羹kseklikte, alt覺na da inilebiliyor. Tam bir g繹rsel 繹len. Fotoraflar 癟ekildikten sonra hem 繹le yemeini yiyeceiniz hem de aa癟lar aras覺ndaki y羹ksek ip parkurlar覺na girerek cesaret, bilgi ve tecr羹belerinizi s覺nayaca覺n覺z veya y羹zleeceiniz macera park覺na gideceiz. Yetikinler i癟in 12 farkl覺 y羹ksek ip parkuru bulunuyor. Heyecanl覺 olacak.

le yemeimizi de burada ald覺ktan sonra Zil Kaleye urayaca覺z. 14. yydan g羹n羹m羹ze gelen kale 繹nemli ziyaret noktalar覺ndan biri. Vadi taban覺ndan 120 metre y羹kseklikteki kale t羹m ihtiam覺 ile fotoraflanmay覺 bekliyor. Buradan sonra son ziyaret noktam覺z in癟iva K繹pr羹s羹. 1696 y覺l覺na tarihlenen k繹pr羹 b繹lgenin en eskisi olma 繹zelliini ta覺yor. Sevdaluk dizisinden sonra 繹hretine kavuan k繹pr羹y羹 ziyaretten sonra art覺k Trabzon Havaalan覺'na d繹n羹 yoluna bal覺yoruz. Yolda y繹resel 羹r羹nler ile ilgili molalar vereceiz. Saat 17.00de havaalan覺na varm覺 olaca覺z.

Bir baka gezimizde g繹r羹mek 羹zere, iyi yolculuklar.


YEMEKLER

M羹mk羹n olduu kadar sizlere y繹resel lezzetler tatt覺rmak istiyoruz. Tabi mevsim itibar覺 ile 羹n羹n羹 癟ok duyduunuz baz覺 Karadeniz yemeklerini tatman覺z m羹mk羹n olmayacak.

le yemekleri de gidilen yere g繹re bir tesiste, k繹y evinde veya kumanya eklinde olacakt覺r. Kumanyalar fiyata dahildir.

Doyaca覺n覺za eminiz. Kahvalt覺lar ve akam yemekleri kal覺nan tesisin men羹s羹d羹r.

Sonu癟ta bu bir gurme turu deil. Tabi rejim yapabileceiniz bir tur da deil M羹mk羹n olan her eyi sunaca覺z. Yemek konusunda tatmin olaca覺n覺z s繹yleyebiliriz.


TAR襤HLER

14 Haziran 2019 - 16 Haziran 2019
21 Haziran 2019 - 23 Haziran 2019 (Dolu)
28 Haziran 2019 - 30 Haziran 2019
05 Temmuz 2019 - 07 Temmuz 2019
13 Temmuz 2019 - 15 Temmuz 2019
19 Temmuz 2019 - 21 Temmuz 2019
26 Temmuz 2019 - 28 Temmuz 2019
02 Austos 2019 - 04 Austos 2019
09 Austos 2019 - 11 Austos 2019
23 Austos 2019 - 25 Austos 2019
30 Austos 2019 - 01 Eyl羹l 2019
06 Eyl羹l 2019 - 08 Eyl羹l 2019
13 Eyl羹l 2019 - 15 Eyl羹l 2019
20 Eyl羹l 2019 - 22 Eyl羹l 2019
27 Eyl羹l 2019 - 29 Eyl羹l 2019
04 Ekim 2019 - 06 Ekim 2019
11 Ekim 2019 - 13 Ekim 2019
18 Ekim 2019 - 20 Ekim 2019

L羹tfen rezervasyon aamas覺nda katlmak istediiniz d繹nemi belirtiniz.

NEML襤 NOTLAR:

M羹cbir haller d覺覺nda yeterli say覺ya ulaamamas覺 d覺覺nda tur iptal edilmez. Turun irket taraf覺ndan iptali halinde, tur 羹creti iade edilir.

Konaklanacak otel ve pansiyonlar覺n durumuna g繹re programa tersten de balanabilir.

Hava koullar覺na g繹re manzara seyri a癟覺s覺ndan gidilen yaylalar覺n s覺ras覺 deitirilebilir.

Hava ve yol koullar覺 sebebiyle gidilemeyen yaylalar覺n yerine koullar覺n uygun olduu baka bir yaylaya gidilecektir.

Doa Aktiviteleri Giyim ve Malzeme Listesi i癟in t覺klay覺n覺z.

+ Get More Info - Hide

Services

Included Services
 • Profesyonel rehberlik hizmeti
 • 2 gece otel konaklama,2 kahvaltı,2 akşam yemeği
 • Tüm ara transferler
 • Havaalanı transferleri
 • Tüm geziler
 • Öğle Yemeği
 • Müze ve ören yeri girişleri
 • İkramlar
 • TURSAB zorunlu sigortası
 • Güler yüz ve kaliteli hizmet
Excluded Services
 • Trabzon’a ve Trabzon’dan ulaşım
 • Öğle yemekleri
 • Rafting & Macera parkı aktivite ücretleri
 • Otellerdeki ve yemeklerdeki tüm ekstralar
 • Dahillerde belirtilmeyen tüm hizmetler

Optional Services
 • Single accommodation: 200.0 TRY

Accommodation

 • 1. G羹n:F覺rt覺na Vadisi ya da Ayder Yaylas覺/Rize
  2. G羹n:F覺rt覺na Vadisi ya da Ayder Yaylas覺/Rize

  ocuk konaklamas覺
  0-5 Ya ucretsiz 癟ocuklar Ebeveyn ile ayn覺 yatakta yatar. Ayr覺 yata覺 yoktur. Ara癟ta koltuu yoktur. (Tesis dolu ve m羹saitlik yoksa)
  6-12 Ya indirimli 癟ocuklar ebeveyn ile ayn覺 odada kal覺r. Ayr覺 odas覺 yoktur.

  Single konaklama
  ncelikle Karadeniz turlar覺nda tesislerin yetersizliinden dolay覺 single konaklamalarda kontrol羹m羹zde olmayan durumlar oluabilmektedir.Turlar覺m覺za tek ba覺na kat覺lan kiiler aksi belirtilmedik癟e (single konaklama fark覺n覺 繹demedik癟e) bir hemcinsiyle ayn覺 odaya yerletirilir. Kat覺l覺mc覺lar single fark覺 繹deyerek odada tek ba覺na kalmay覺 tercih ederlerse tesislerin m羹saitliine g繹re ve rezervasyon s覺ras覺na g繹re tek konaklama salanmaya 癟al覺覺l覺r.Fakat bu durum tesisten tesise g繹re deiebilir. Yani bir g羹n odada tek kalabilirken dier g羹n elemek durumunda kal覺nabilir, bu bazen 繹nceden tahmin edilemeyebilir.Bu durumda tek kalamad覺覺n覺z g羹n羹n 羹creti iade edilir.

Transportation

 • Hemen hemen b羹t羹n havayollar覺n覺n sabah u癟uu bulunmaktad覺r.

  En ge癟 09:30da Trabzonda olacak ekilde istediiniz herhangi bir havayoluyla gelebilirsiniz. Bu saatten 繹nce gelenler beklemek, ge癟 gelenler ise kendi imkanlar覺 ile grupla bulumak durumundad覺r.

  D繹n羹 g羹n羹 kat覺l覺mc覺lar覺m覺z覺 en ge癟 16:30淄a Trabzon Havaalan覺na b覺rakm覺 oluyoruz.D繹n羹 u癟uunuzun saat 17:50 veya sonras覺nda olmas覺 gerekmektedir.

  Tur boyunca yap覺lacak ara transferlerimizi ise arazi artlar覺na en uygun ara癟 olan Volkswagen Crafter veya Mercedes Sprinter ile yap覺yoruz.

  Not: 0-6 ya 羹cretsiz 癟ocuklar覺n transfer ara癟lar覺nda koltuu yoktur. Ebeveyn kuca覺nda yolculuk yapar (Tur dolu ve ara癟 m羹sait deilse)

Location

1175 TRY

per person


When?


Person Count

1175 TRY

per person